Czwartek – 28.11.2019 – Dzień powszedni

  8.00

I – Za + Antoninę Dyduch, + męża i + z rodzin Pikul, Dyduch, Wyszyński i Bielczyk
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

Zb. za zmarłych: Za + matkę chrzestną Elżbietę, + dziadków Karola i Martę, + rodziców Hildegardę i Jerzego, + brata Piotra, + Ingę i + z pokr.; Za + Jana Cyganek w 3 rocz. śmierci, + Pawła i Marię Cyganek, + z rodzin Złotoś, Schendera i Waniek; Za + Krzysztofa Skubisz w miesiąc po śmierci od przyjaciół;