Czwartek – 29.08. 2019 – Wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Jana Chmura od rodziny Kaniów i Lechowicz z Tarnowa;