Czwartek – 30.03.2017 – Dzień powszedni

8.00

Za + Alfonsa i Julię Gawron, + zięcia Helmuta, + rodziców i + z pokr.

18.00

Zb. za zmarłych: Za + ojca Jana Litwinowicz