Czwartek – 30.05. 2019 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Małgorzaty Bielec z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Zofię Madaj; Za + Franciszka Drewniok, + żonę Łucję i + z pokr.; Za + Stanisława Lewickiego i ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
Nabożeństwo majowe