Czwartek – 30.08.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Stefanię Kycia, + mężów Ryszarda i Jana,  + rodziców; Za + Helenę Swoboda, + męża Emila i za + z rodziny Cichos