CZWARTEK – 8.07. 2021 – Wsp. św. Jana z Dukli

8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + mamę Marię Kopczak w 14 rocz. śmierci; Za + Józefę Stańdo-Rzepczyk od Józefy i Mariana Ławeckich z Kamionki;

12.00Ślub rzymski: Dagmara Chuchała i Dawid Buchalik