Czwartek – 8.10.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników

II – Intencja wolna

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + Bronisławę Wróbel od Katarzyny z rodziną; Za + mamę i babcię Agnieszkę w 7 rocz. śm., + ojca Józefa i + z pokr; Za + Władysławę i Leona Tomaszek, + ciocię Antoninę i + z obu stron

Nabożeństwo różańcowe