CZWARTEK – 8.10.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za Stefanię i Józefa Dumała, + syna i + z pokr.

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + mamę Helenę Niewiadomską w 14 rocz. śmierci; Za + mamę i babcię Agnieszkę w 12 rocz. śmierci, + ojca Józefa i + z rodziny;
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII