Czwartek – 9.03.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o błog. dla Jadwigi Kąpała z okazji urodzin z bł. dla rodziny

17.00 – Próba przed bierzmowaniem i spowiedź św. dla kandydatów z III-gich klas gimnazjum    

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Bogusława Gajdę i Tadeusza Nabielec