Czwartek – 9.08.2018 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy

 8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Józefa Pomiećko od rodziny Łańków