CZWARTEK – 9.09. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. w życiu i pracy duszpasterskiej dla ks. Proboszcza z okazji rocz. urodzin z bł. dla najbliższych od „Margaretek”
II – Za + ojca Henryka Góra o radość życia wiecznego

18.00

Zb. za zmarłych: Za + mamę Teresę Lubiecką w 1 rocz. śmierci