I Niedziela Adwentu – 3.12.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Stefanię Szacik w 2 rocz. śmierci i + z pokr.

10.00

Za + Gerarda Darda w 5 rocz. śmierci, + Pawła Klama i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Józefa Smuk z okazji 89 rocz. urodzin; dla Anety Treffon z okazji 28 rocz. urodzin; dla Franciszka Mikołaja Augustyniak z okazji 7 rocz. urodzin; dla Ani Langa z okazji 4 rocz. urodzin; dla Mateusza Tobiasza Bizoń z okazji roczku oraz dla Jagody Karoliny Myszkowskiej z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

16.30 Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem wieńców, opłatków i lampionów

17.00

Za + Barbarę Woldan z okazji imienin

18.00Spotkanie informacyjne przed pielgrzymką do Ziemi Świętej