I-sza SOBOTA – 2.01.2021 – Wsp. Św. Bazylego i Grzegorza bpów

8.00

Do Mił. Bożego za wst. MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

17.00

Za + teściów Stanisława i Stanisławę Kornaś i + z pokr.