I-sza Sobota – 2.09.2017 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż  Różańcowych i Wspólnoty  Dzieci Maryi naszej Parafii  oraz  ich rodzin
Nabożeństwo do Niep. Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

  9.00 –  Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

15.00Ślub rzymski: Alicja Manek i Michał Janowski

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Doroty Kaleta z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny