I-sza Sobota – 2.12.2017 – Dzień Powszedni

   7.30 Modlitwa Różańcowa

   8.00

Do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin
Nabożeństwo do Niep. Serca Maryi i zmiana Tajemnic Różańcowych

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + ojca Władysława Beresteckiego w 40 rocz. śmierci