I-sza Sobota – 3.02.2018 – Wspomnienie św. Błażeja, biskupa

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Miłosierdzia Bożego za wst. Matki Bożej Różańcowej w  intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej Parafii i ich rodzin

Nab. do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana intencji różańcowych
Błogosławieństwo św. Błażeja

  9.00 Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + rodziców Annę i Jana Sługodzkich, + siostrę Marię, + Annę i Józefa Kluba i + z pokr.
Błogosławieństwo św. Błażeja