I-sza Sobota – 3.03.2018 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Bożego za wstawiennictwem M. B. Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi oraz  ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

  9.00Odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Elżbietę Zimmer