I-sza Sobota – 4.02.2017 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

I – Do Miłosierdzia Bożego za wst. Matki Bożej Różańcowej w  intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej Parafii i ich rodzin
II – Za + Tadeusza Sałaban od Róż Różańcowych
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana intencji różańcowych

  9.00 Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

17.00

Za + Tadeusza Mazur