I-sza Sobota – 4.05.2019 – Wsp. św. Floriana

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Bożego za wst. Matki Bożej Różańcowej w  intencji Róż Różańcowych naszej Parafii i ich rodzin
Nab. do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana intencji różańcowych

  9.00 – Odwiedziny chorych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Jadwigi i Henryka Bartos z okazji 47 rocz. ślubu z bł. dla rodziny oraz w intencji rocznego dziecka Filipa Stanisława Wypchło