I-sza SOBOTA – 4.07. 2020 – Dzień Powszedni

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

Do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Różańcowej w int. Róż Różańcowych oraz  ich rodzin

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Danutę Puchalską i Annę Hajduk oraz + z rodziny