I-sza Sobota – 5.10.2019 – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Bożego za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych naszej Parafii i ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

  9.00 –  Odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00 – 16.50 –  Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + z rodzin Kremis, Łukianowicz, Sadowskich i Fornal