I-sza Sobota 5.12.2015 – Dzień Powszedni

7.25 – Modlitwa różańcowa

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. Róż Różańcowych i Dzieci Maryi z błog. dla ich rodzin
Nabożeństwo do Niep. Serca Maryi i zmiana Tajemnic Różańcowych

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Agnieszki Gogolin z okazji 75 rocz. urodzin z błog. dla rodziny
II – Za + Gertrudę Henz w 3 rocz. śm., + ojca Pawła i 2 braci Józefa i Henryka