I-sza Sobota – 6.02.2016r – Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy

7.25 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Do Mił. Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej Parafii oraz ich rodzin

Nab. do Niepokalanego Serca N.M.P (zmiana Tajemnic Różańcowych)

9.00Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Barbary i Mieczysława z okazji 35 rocz. ślubu z bł. dla rodziny