I-sza Sobota – 6.10.2018 – Dzień Powszedni

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Bożego za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i  ich rodzin

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Ludomiry i Jerzego Janowiec z okazji 65 rocz. ślubu, dla Joanny i Piotra Janowiec z ok. 40 rocz. ślubu, dla Małgorzaty i Michała Janowiec z ok. 10 rocz. ślubu oraz Emilii Antoniny Szczepaniak z ok. chrztu z bł. dla rodziny (chrzest po mszy św.)