I-sza Sobota – 7.10.2017 – Wsp. NMP Różańcowej

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

I – Do Mił. Bożego za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i ich oraz za + Longinę Kobus od sąsiadów
II – Za + Julina Grabowskiego

Nabożeństwo do Niep. Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

  9.00 –  Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Zofii i Józefa Kozłowskich z okazji 45 rocz. ślubu z bł. dla rodziny