I-szy CZWARTEK – 1.07. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

I Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o powołania misyjne, kapłańskie i zakonne
II – Zb. za zmarłych: Za + Urszulę Sobel w 100 rocz. urodzin i + z rodziny; Za + męża i ojca Jana Pilch z okazji urodzin; Za + Czesławę i Mieczysława Drozd od syna;
Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie