I – szy Czwartek – 1.12.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Nabożeństwo powołaniowe za kapłanów i o powołania

18.00

Roraty dla dzieci i młodzieży: Zb. za zmarłych: Za + z rodzin Duda, Kettner, Brzeżański i Chrostek; Za + mamę Kazimierę Winczura; Za + Tadeusza Sałaban od sąsiadów; Za + Janinę Onyszkiewicz od Stanisławy Kostuś