I-szy Czwartek – 2.05. 2019 – Wsp. św. Atanazego, bpa

  8.00

Do Mił. Boż. za kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i misyjne
Nabożeństwo powołaniowe

14.00 – Ślub rzymski: Marta Kosmala i Aleksander Lesica

18.00

Msza wigilijna z uroczystości NMP Królowej Polski: Za + męża Zygmunta Pabisiak, + Jadwigę i Jerzego Bieńkowskich, + siostrę Zofię Bieńkowską  i + z rodzin Pabisiaków, Bieńkowskich i Głuszkowskich

Nabożeństwo majowe