I-szy CZWARTEK – 4.03.2021 – Święto św. Kazimierza królewicza

8.00

Za + Małgorzatę Gamoń
Nabożeństwo powołaniowe za kapłanów

18.00

Zb. za zmarłych: Za + mamę Salomeę Giemza w 34 rocz. śm., + ojca Jana i + rodzeństwo i + z pokr.; Za + Bożenę Rewiuk w 1 rocz. śm.; Za + Andrzeja Płaczek i + żonę Jadwigę od rodziny Auguściak; Za Łucję Skowrońską w miesiąc po śmierci; Za + Bronisława Błaszków w miesiąc po śmierci;