I-szy Czwartek – 4.05.2017 – Wspomnienie Św. Floriana

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla kapłanów i o nowe święte powołania
Nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich

18.00

Zb. za zmarłych: Za + mamę Stanisławę, + ojca Jana, + teściów Katarzynę i Wincentego Nowak, + męża Jana Nowak i + z pokr.; Za + męża Bolesława Krzystanek w 5 rocz. śm; + Apolonię Krzystanek w 5 rocz. śmierci; Za + rodziców Mieczysławę i Andrzeja Chrobot;

Nabożeństwo majowe