I-szy Czwartek – 4.07. 2019

  8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Janusza Gurbiel w 5 rocz. śmierci od żony i dzieci, za + rodziców i teściów oraz + z pokr.; Za + Jerzego Gorewoda
Nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania