I-szy CZWARTEK – 5.08. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o powołania misyjne, kapłańskie i zakonne
Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie