I-szy Czwartek – 5.09. 2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego w intencji kapłanów, kleryków i o nowe święte powołania
Nabożeństwo powołaniowe

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Janusza Dziurewicz w 1 rocz. śmierci; Za + Irenę i Bronisława Hędrzak, + z rodzin Hędrzak i Ciach; Za + rodziców Mirosławę i Władysława Petela, + rodziców Magdalenę i Kazimierza Nieradka, + siostrę Krystynę Czabania, + braci Zbigniewa i Ryszarda, + bratową Ryszardę, + Stanisławę Demydiuk, + Marię Fornnal; Za + Jana Chmura od brata Stanisława z rodziną i chrześnicy Agnieszki