I-szy Czwartek – 5.11.2015 – Dzień Powszedni


8.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla naszych kapłanów, kleryków i o nowe święte powołania
II – Za + Edeltraudę Szczudłek
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + mamę Feliksę Zasowską, + ojca Jana i + z rodziny Zasowski; Za + rodziców Elżbietę i Franciszka Orlik, + z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące; Za + Stanisławę i Stanisława Kurowskich; Za + brata Złotoś w 15 rocz. śmierci, + rodziców Rutę i Karola Złotoś i + z pokr.

Różaniec za zmarłych zalecanych i adoracja Najśw. Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 20.oo (prowadzą Chórzyści)