I-szy Czwartek – 6.02.2020 – Wsp. Św. Pawła Miki i Towarzyszy

  8.00

IZbiorowa za zmarłych: Za + Barbarę Denis od chrześniaka Piotra z rodziną; Za + Stanisława Banaszkiewicz od siostry Krysi z rodziną; Za + Annę Bil i + jej syna Tadeusza i + z pokr.
II – Za + Jerzego Chrząszcz

Nabożeństwo powołaniowe za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie