I-szy Czwartek – 7.01.2016 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + mamę Marię Szkwarek
II – Za + Bronisławę Wróbel od męża
III – Za + mamę Marię Damek w 2 rocz. śm.; Za + Ryszarda Jendrysik, + żonę Stefanię i + rodziców; Za + Helmuta Dziurowicz od rodziny Jendrysik

Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w int. kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne