I-szy CZWARTEK – 7.01.2021 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe święte powołania
II – Zbiorowa za zmarłych: Za + Henryka Góra od rodziny Stasia i Marysi; Za + Bogusława Bil od Krzysztofa i Agnieszki Kuratowicz z rodziną: Za + Mamę Marię Pajer w 9 rocz. śmierci i + z pokr.
Nabożeństwo powołaniowe za kapłanów