I-szy Czwartek – 7.02.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne
Nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych