I-szy Piątek – 1.02.2019 – Dzień Powszedni

  18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + Łucję Drewniok w 3 rocz. śmierci, + męża Franciszka i + z pokr.; Za + Alfonsa Lewandowskiego i + z rodziny; Za + ojca Jerzego Niewiadomskiego w 6 rocz.
śmierci i + z pokr.; Za + ojca Stefana Butryn w 1 rocz. śmierci; Za + Piotra Przywara, + Magdalenę i Gerarda Gąsior i + z rodzin Przywara, Różyczka i Gąsior; Za + Andrzeja Zdun w rocz. śmierci;

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustynie