I-szy PIĄTEK – 1.05. 2020 Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaskę życia, wiary i powołania z prośbą o dary Ducha św. i bł. dla naszego kleryka Emanuela Polok przed święceniami diakonatu
IIIntencja wolna
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00

Msza wigilijna z uroczystości NMP Królowej Polski:
I –
Do Mił. Bożego o zdrowie dla siostry Teresy i o bł. dla syna Wojtka z rodziną
IIIntencja wolna
Pierwsze nabożeństwo majowe