I-szy Piątek – 2.10.2015 – Wspomnienie św. Aniołów Stróżów

8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za opiekę Aniołów Stróżów dla rodziny Wawrzyczek

Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa              

18.00 – Zb. do Mił. Bożego:

I – O łaskę zdrowia dla Marii; O potrzebne łaski, zdrowie i Bł. dla Zosi; Za + Edeltraudę i Józefa Szczudłek; Za + Joannę Geyer w 1 rocz. śmierci, ++ Ryszarda, Danutę i Ludwika Geyer

II – Za + Marię Kuśmierską – Nabożeństwo różańcowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia