I – szy Piątek – 3.08.2018 – Dzień Powszedni

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla syna Piotra Lis z okazji urodzin i o bł. dla żony Marty i całej rodziny; Za + Teresę Niemczyk i + z pokr.; Za + Seweryna Wątor od sąsiadów z klatki

Nowenna do Bożego Mił. z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny