I-szy Piątek – 5.07.2019

  9.00 – Odwiedziny chorych (rejon ks. Proboszcza)

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + mamę Annę Nawrot w 6 rocz. śmierci i + babcię Martę; Za + mamę Władysławę Butryn; Za + ojca Stanisława Korzeniewskiego; Za + ojca Stanisława Kozłowskiego w miesiąc po śmierci; Za + męża i ojca Krzysztofa Harasim w 3 rocz. śmierci; Za + Jerzego Gorewoda w miesiąc po śmierci

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny