I-szy Piątek – 6.11.2015 – Dzień Powszedni


8.00 – Za + Edeltraudę Szczudłek – Nabożeństwo pierwszopiątkowe do Najśw. Serca Pana Jezusa

17.15 – Różaniec za zmarłych zalecanych

18.00 – Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego:

I – Za + Irenę i Józefa Krzyżanowskich; Za + mamę i babcię Zofię Lis w miesiąc po śmierci; Za + rodziców Marię Krzyżanowską w 2 miesiące po śmierci i Michała Krzyżanowski w 16 rocz. śmierci i + z pokr.; Za + z rodzin Superat, Kopczak, Łobos i + z pokr.
II – Za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników
Nowenna Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych (oddanie czci św. Faustynie)