I-szy PIĄTEK – 6.11.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Tadeusza Sałaban w 4 rocz. śmierci i + rodziców z obu stron i rodzeństwo Żyłka i Sałaban i + z pokr.
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

17.15Różaniec za zmarłych zalecanych

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Za + rodziców Halinę i Wiktora Sudoł; Za + Marię Kozik i + Małgorzatę Gamoń;