I-szy Piątek – 7.02.2020 – Dzień Powszedni

  8.00

IZbiorowa do Mił. Bożego: Za + męża Jana Nowak w 10 rocz. śmierci, + teściów Katarzynę i Wincentego, + rodziców Stanisławę i Jana, + szwagrów Stanisława i Sławomira oraz + dziadków; Za + Barbarę Denis od rodziny Drożdżyńskich i Graczyków; Za + Stanisława Banaszkiewicz od sióstr Miłosierdzia z Warszawy
II – Za + Jerzego Chrząszcz

Nabożeństwo do Najśw. Seca Pana Jezusa