I-szy Sobota – 4.01.2020 – Dzień powszedni

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej Parafii  oraz  ich rodzin

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana tajemnic

17.00

Za + męża i ojca Eugeniusza Sobockiego, + rodziców Antoniego i Aleksandrę i + z rodziny Czerskich