II dzień świąt – PONIEDZIAŁEK w Oktawie Wielkanocy – 2.04.2018

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Małgorzaty Lewandowskiej z okazji 31 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Hanny Borowskiej z okazji 3 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zbiorowa do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Władysławy Goińskiej z okazji 90 rocz. urodzin; dla Macieja Borycka z okazji 18 rocz. urodzin i Alicji Borycka z okazji 11 rocz. urodzin; dla Bartłomieja Miczki z ok. 14 rocz. urodzin; dla Oliwii Kaleta z ok. 7 rocz. urodzin oraz dla Olgi Heleny Sąkol z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Edmunda Zimnickiego w 6 rocz. śm, + rodziców, dziadków i + z pokr.