II NIEDZIELA Wielkiego Postu – 28.02.2021

7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Marii i Bogdana Nowotnik z okazji 45 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Anny Jeż z okazji 80 rocz. ur. z bł. dla rodziny

12.00 

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Marty i Damiana Sadowskich z okazji 20 rocz. ślubu; dla Andrzeja Wojewódka z okazji 70 rocz. urodzin; dla Przemysława Grec z okazji 37 rocz. urodzin; dla Łukasza Fitas z okazji 45 rocz. urodzin i dla Marianki Amelii Łysiak z okazji 12 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + Janinę i Stanisława Nowak, + Irenę i Stanisława Laskowskich