II Niedziela Adwentu – 6.12.2015

7.30 – Godzinki o NMPwieniec_02

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Przemysława Mroncz z okazji 38 rocz. urodzin z błog. dla rodziny
II – Za + żonę Bronisławę Wróbel od męża

10.00

Za + męża Władysława Kapłon w 16 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł; dla Wspólnoty Dzieci Maryi z odnowieniem przyrzeczeń i przyjęciem kandydatek; dla Antoniego Mosiądz z okazji 70 rocz. urodzin; dla Franciszka Mikołaja Augustyniak z okazji 5 rocz. urodzin; dla Zuzanny Barbary Baj z okazji roczku i Krzysztofa Jana Nowak z okazji przyjęcia Sakr. Chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00 – Nieszpory adwentowe

17.30

Za + męża Bernarda Ochudło w 9 rocz. śm, + jego rodziców Martę, Józefa i Marię, + rodziców Jadwigę w 20 rocz. śm, + Henryka Cibis i + z pokr.